Perun
Начало За Перун Контакти
Устройства за безопасност
Електромеханични устройства

Електромеханични устройства
Електромеханични устройства

Устройствата, които предлагаме са производство на групата SCHMERSAL, състояща се от фирмите K.A.SCHMERSAL GmbH, STEUTE SCHALTGERATE GmbH и ELAN SCHALTELEMENTE GmbH. Характерни за тях са германското качество и прецизност. Електро-механичните превключващи устройства в стандартно и Ех изпълнение, съвместно с подходящо избрани контролни електронни блокове осигуряват необходимата категория на безопасност, съгласно изискванията на съответните стандарти.
ВИЕ МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ПЪЛНИЯ КАТАЛОГ ( 380 стр) НА УСТРОЙСТВАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ  НА K.A.SCHMERSAL GmbH, ЗАРЕЖДАЙКИ [Schmersal_safety.pdf], а с устройствата за безопасност с AS интерфейс от [Schmersal_AS.pdf]БЕЗКОНТАКТНИ СЕНЗОРИ ЗА КОНТРОЛ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПРЕДПАЗНИ ВРАТИ.

Безконтактните сензори нямат механичен контакт със своя активатор. Поради това имат  неоспорими предимства пред широко използуваните превключвателите с отделен активатор, тъй като експлотационният им живот е много по дълъг. Тези сензори притежават и вградени електронни схеми за самодиагностика и сигнализация.  Краткото представяне на българские е в [SM_Bezkont.Senzori-BG.pdf(256Kb)].Пълният фирмен  каталог от 100 страници съдържа информация за предлаганите сензори от серии CSS306, CSS34, CSP34, CSS180, AZ200; С техническите им данни, както и със схемите на тяхното  свързване можете да се запознаете от [Schmersal_Safety_Sensors&Interlocks_2009.pdf]СОЛЕНОИДНИ БЛОКИРОВКИ ЗА ПРЕДПАЗНИ ВРАТИ

Соленоидните блокировки са предназначени да поддържат в заключено състояние предпазните врати, докато съществува опасност за обслужващия персонал. Информация за състоянието на вратите се получава от предпазните превключватели с активатор, от предпазни магнитни или безконтактни сензори или от контролни релета за спрял двигател.  Представяме Ви следните модели на SCHMERSAL GmbH:

 • AZM200 - усилие на задържане 2000N, модерна и компактна конструкция,вграден безконтактен сензор за състоянието на вратата, електронна схема за самодиагностика.
 • MZM100- усилие на задържане 500N, модерна и компактна конструкция,патентовано електромагнитно заключване, вграден безконтактен сензор за състоянието на вратата, електронна схема за самодиагностика, възможност за свързване към една магистрала на 31 устройства. С MZM200, MZM100 , както и с контролните релета  за  сензори и соленоидни блокировки AES1135, AES1235, SRB031, SRB301xx, SR324, включително и схеми на тяхното  свързване можете да се запознаете от [Schmersal_Safety_Sensors&Interlocks] и на български-от SM_Solenoid_Interlock_AZM200_BG], 
 • Останалите предлагани модели соленоидни блокировки за предпазни врати са: AZM170 (усилие на задържане 1000N), AZM161(2000N), TZM/TZF (1500N), AZM190(1750N), TKM/TKT(3500N) и AZM415(3500N).
 • Техническите данни на тези устройства, както и на различните модели активатори за тях можете да намерите в http://www.schmersal.net/cat?lang=en&produkt=703732924h9rxsyrx7p53719dw9500
                                                                                                                            


 • ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ С ОТДЕЛЕН АКТИВАТОР ЗА КОНТРОЛ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПЛЪЗГАЩИ СЕ ПРЕДПАЗНИ ВРАТИ И КАПАЦИ. Превключвателят се монтира на неподвижната част на вратата, а активаторът - на подвижната. Предлагаме моделите:  AZ15,AZ16,AZ17,AZA415 и ST14 - [ SafetySw&Act.pdf (3329 Kb)]
 • ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ ЗА КОНТРОЛ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОКАЧЕНИ ПРЕДПАЗНИ ВРАТИ И КАПАЦИ - [  DoorSafetySw.pdf (2046 Kb)]
 • ПОЗИЦИОННИ И КРАЙНИ ИЗКЛЮЧВАТЕЛИ С ПРЕДПАЗНИ ФУНКЦИИ- модели 235/255, 236/256, 332, 335/355, 336, ES/EM95 [  SafetySw.pdf (3762 Kb)] и [ST_SafetyPosSw3.pdf(6700Kb)]
 • УСТРОЙСТВА ОТ STEUTE SCHALTGERATE ВЪВ ВЗРИВОЗАЩИТЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ [ST-Safety_Sw&Ex.pdf]


 • МАГНИТНИ СЕНЗОРИ BNSxxx С ПРЕДПАЗНИ ФУНКЦИИ

  Служат за контрол на състоянието на предпазни врати и капаци. Особено са подходящи за използуване в хранително-вкусовата промишленост, в силно агресивна и замърсена среда. Сензорите на K.A.SCHMERSAL GmbH от сериите BNS, CSS и RSS са представени в http://www.schmersal.net/cat?lang=en&produkt=ahj7329241l9079i0ld55220nf5kv9.

  Пълният каталог със 75 страници изчерпателна техническа информация за произвежданите от steute SCHALTGERATE магнитни сензори от серия RC Si и BZ16(Хол сензор), електронен  контролен модул за предпазни(защитни врати) SMR21RT2 е показан в [ST_Senzori-2010.pdf(5500Kb)]  • СПЕЦИАЛНИ ДРЪЖКИ ЗА ПРЕДПАЗНИ ВРАТИ. В дръжките се монтират бутон за аварийно спиране, пусков бутон, сигнални елементи.Вратата може да бъде отворена само ако се активира бутона за аварийно спиране на контролираната машина - [  DoorHandleSw.pdf (2500Кb)]
  • ПЕДАЛИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ: GFS-NA-педали с вграден авариен СТОП; GFS-VD, GFSI-VD, GFS2-VD-трипозиционни педали с бутон за деблокиране след аварийно изключване. Вижте пълния каталог за педали на steute SCHALTGERATE[  Pedali_2010_en.pdf(2300 Kb)]
  • TАКТИЛНИ УСТРОЙСТВА-настилки и лайсни, чувствителни на налягане [ SafetyTactDev.pdf (1013 kb)]  • АВАРИЙНИ ВЪЖЕНИ ИЗКЛЮЧВАТЕЛИ от серии ZS71, ZS441, ZS73, ZS73S, ZS75, ZS75S, ZS90, ZS91
  • ИЗКЛЮЧВАТЕЛИ ЗА КОНТРОЛ НА ИЗМЕСТВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ-ZS73SR И ZS75SR, ZS90SR
  • УСТРОЙСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ С 2 РЪЦЕ  [  CommandDev.pdf (380Kb)] и [ST-PWSw_2010(1980Kb)]
  • КОНТРОЛНИ РЕЛЕТА И БЛОКОВЕ, работещи съвместно с изброените по-горе устройства и осигуряващи функциите на безопасност- [ SafetyMonMod.pdf (12346 Kb)]. Тези устройства контролират състоянието на превключвателите и сензорите за безопасност и осигуряват категории 2,3 и 4 по БДС EN 954-1. Моделите от серия AZR и AES се използуват за контрол на състоянието на плъзгащи се и окачени предпазни врати. Те  работят съвместно с крайни изключватели с предпазни (safety) функции, превключватели с отделен активатор, магнитни предпазни сензори, безконтактни сензори, соленоидни блокировки.SCHMERSAL произвежда модели за различен брой предпазни врати и с различен брой разрешаващи канали, осигуряващи апаратен и програмен излишък. Контролните релета от модел SBR са за предпазни врати, а също и за устройства за аварийно спиране, магнитни предпазни сензори, безконтактни сензори, соленоидни блокировки. Благодарение на вградените схеми за ограничение по ток и напрежение, тези контролни релета са подходящи за използуване с оптоелектронни предпазни устройства.Устройствате от модел FWS са предназначени за контрол на спряло състояние на машините ( standstill monitors) и соленоидни блокировки. За деблокиране на соленоидни блокировки се използуват и специални safety  таймери.

  УСТРОЙСТВА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ОТ PIZZATO ELETTRICA

  PIZZATO ELETTRICA  е най-големият италиански производител  на електромеханични устройства за безопасност и контролни релета за безопасност. Благодарение на големия опит в конструирането и производството, както и използуването на най-новите научни и технологични разработки, продуктите на PIZZATO ELETTRICA се отличават с високо качество и надеждност при експлоатация.

  Предлагаме следните устройства:

  ·          превключватели с отделен активатор за контрол на състоянието на предпазни врати- за нормални тежки условия на работа ;

  ·         превключватели с отделен активатор за контрол на състоянието на предпазни врати с деблокиране с ключ;

  ·         превключватели с отделен активатор за контрол на състоянието на предпазни врати, с времезакъснение, електрическата верига се прекъсва със завъртане на бутон, деблокирането и отварянето на вратата става след фиксирано закъснение от 10 или 20 секунди;;

  ·         комбинирани превключватели с отделен активатор за контрол на състоянието на предпазни врати и блокиращи соленоиди;

  ·         превключватели за окачени предпазни врати; използуват се изключвателите за тежки(HD) или нормални (NU) условия  на работа, които се закрепват за оста или крилото на предпазната врата-  специално за алуминиеви предпазни врати е конструиран моделът HA, с обединени в един блок изключвател и панта;

  ·          магнитни  и безконтактни RFID сензори за контрол на предпазни врати [PZ-RFID-safety-switches.pdf];

  ·          аварийни въжени изключватели

  ЗА ДА НАУЧИТЕ ПО-ВЕЧЕ ЗА ПРОДУКТИТЕ НА PIZZATO ELETTRICA ПОСЕТЕТЕ ФИРМЕНАТА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА WWW.PIZZATO.COM