×
Продукти

ОПТОЕЛЕКТРОННИ БАРИЕРИ


27.08.2020

Datalogic  S.r.l [www.datalogic.com] е един от най-големите европейски производители на оптоелектронни предпазни бариери. Те се отличават с високо качество, модерна конструкция и прецизна изработка. Характерна черта на фирмената политика е непрекъснатото усъвършенствуване на съществуващите и създаване на нови модели, така, че да се отговори на все по-високите изисквания към безопасността на труда. В интернет страницата на фирмата от https://www.datalogic.com/eng/industrial-automation/safety-pc-15.html  можете да се запознаете с различните модели оптоелектронни предпазни завеси и бариери.

В сътветствие с международният стандарт IEC EN (БДС) 61496 1-2, светлинните предпазни завеси и бариери се определят като активни оптоелектронни предпазни устройства (AODP- Active Optoelectronic Protective Devices) и се класифицират в два типа-Тип 2 и Тип 4, в зависимост от конструкцията и оптичните качества. Редакция 3 на IEC EN (БДС) 61496 1-2 въвежда промени в използуването на светлинни предпазни завеси от Тип 2. Те могат да се използуват само за функциите на безопасност, максимум до ниво SIL1/PL c. Намаляването на риска, постижимо със светлинните предпазни завеси и бариаеи зависи не само от електрониката, но също така и от оптиката, способността за самодиагностика, устойчивостта на електромагнитни смущения. Тези характеристики са по-високи при устройствата от Тип 4. Все още широко се използува и стандарт БДС/EN 954-1, съгласно който устройствата се разделят на категория 2 и категория 4

SG2-50 и 90-xxx-base са от категория 2 по БДС/EN 954-1(SIL1-IEC61508). Разрешаващата способност е  50мм и 90мм, съответно за защита на горни/долни крайници, височината на защитната зона е от 300 до 1800мм, работното разстояние-до 19метра и 2хPNP изхода. SG2-50 и 90-ext за разлика от SG2-50/90-base имат функцията EDM (контрол на състоянието на изходните релета). Предлагат по-евтино решение за осигуряване на безопасността тогава, когато не се изисква пълно или частично изключване на защитната зона (muting/partial muting).

Бариерите SG2-body base/muting са от категория 2 по БДС/EN954(SIL1). Използуват се за защита на тяло, тогава, когато опасната мащина е разположена далеч. Предлагат се варианти с 2,3 или 4 лъча, а височината на защитната зона може да бъде 500, 800,900 или 1200мм. Вариантът SG2-body muting е с допълнителни L или Т рамена с фотосензори и се използува при палетизатори/депалетизатори, когато по транспортната линия трябва да премине например палет. В момента на преминаването му защитните функции се изключват. Имат 2хPNP изхода.

Едно по-евтино решение е използването на бариери, състоящи се от активна част (предавател /приемник), монтирани в един корпус SG4-RB2/3/4-050/080/090/120-OO-W и огледален модул в друг корпус. Бариерите са с 2,3 или 4 лъча и височина на защитната зона от 500/800/900/1200мм. Могат да се оборудват с L или T модули с фотосензори за реализиране на временно изключване на защитните функции (Muting, Partial Muting).

Бариерните фотосензори в safety изпълнение S5/S5L(лазерен) и S300 се използват за създаване на бариери с 1 до 4 лъча и обхват съответно 8/40 и 50м.Сензорите S300 се предлагат и във вариант с подгряване на оптиката против замъгляване. Те имат обхват от 9 до 40м. Функциите на безопасност се осигуряват от контролен модул с 4 входа. 

Като принадлежности се предлагат контролни релета SE-SR2 (3хНО+1хНЗ контакт) и МЕ, с чиято помощ се реализират функциите за ръчен, автоматичен, контролиран рестарт на предпазната бариера/завеса и EDM; стойки; огледала; сигнални лампи; защитни кожуси IP69K; предпазни екрани за оптиката на бариерите и завесите.

 

 

Новини

УЛТРАЗВУКОВИ СЕНЗОРИ ЗА ХИГИЕННИ ПРИЛОЖЕНИЯ

2020.10.01

Microsonic GmbH представи ултразвуковите сензори от серия pms  за използване в производството на напитки, хранителната и фармацеф...

Повече

ЛАЗЕРНИ СКЕНЕРИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ОТ DATALOGIC

2020.10.01

Datalogic S.r.l осигури допълнителни възможности за своя лазерен скенер за безопасност SLS (SIL2), предлагайки на пазара нов модел.&nb...

Повече

OPTRIS СРЕЩУ COVID19

2020.10.01

Поради възникналата ситуация с коронавируса COVID 19 има силно повишено търсене на термокамери за контрол и инспекция. От продукт...

Повече