×
Продукти

ОПТОЕЛЕКТРОННИ БАРИЕРИ


27.08.2020

Datalogic  S.r.l - [www.datalogic.com] един от най-големите европейски производители на оптоелектронни предпазни бариери. Те се отличават с високо качество, модерна конструкция и прецизна изработка. Характерна черта на фирмената политика е непрекъснатото усъвършенствуване на съществуващите и създаване на нови модели, така, че да се отговори на все по-високите изисквания към безопасността на труда. Вследствие на това, че MD Micro Detectors S.r.l. се присъедини към Datalogic, то интернет страницата, отнасяща се до завеси и бариери, сензори, лазерни скенери, видеосензори и камери за контрол и инспекция вече е https://www.datasensing.com

В сътветствие с международният стандарт IEC EN (БДС) 61496 1-2, светлинните предпазни завеси и бариери се определят като активни оптоелектронни предпазни устройства (AODP- Active Optoelectronic Protective Devices) и се класифицират в два типа-Тип 2 и Тип 4, в зависимост от конструкцията и оптичните качества. Редакция 3 на IEC EN (БДС) 61496 1-2 въвежда промени в използуването на светлинни предпазни завеси от Тип 2. Те могат да се използуват само за функциите на безопасност, максимум до ниво SIL1/PL c. Намаляването на риска, постижимо със светлинните предпазни завеси и бариаеи зависи не само от електрониката, но също така и от оптиката, способността за самодиагностика, устойчивостта на електромагнитни смущения. Тези характеристики са по-високи при устройствата от Тип 4. Все още широко се използува и стандарт БДС/EN 954-1, съгласно който устройствата се разделят на категория 2 и категория 4

SG2-50 и 90-xxx-base са от категория 2 по БДС/EN 954-1(SIL1-IEC61508). Разрешаващата способност е  50мм и 90мм, съответно за защита на горни/долни крайници, височината на защитната зона е от 300 до 1800мм, работното разстояние-до 19метра и 2хPNP изхода. SG2-50 и 90-ext за разлика от SG2-50/90-base имат функцията EDM (контрол на състоянието на изходните релета). Предлагат по-евтино решение за осигуряване на безопасността тогава, когато не се изисква пълно или частично изключване на защитната зона (muting/partial muting).

Бариерите SG2-body base/muting са от категория 2 по БДС/EN954(SIL1). Използуват се за защита на тяло, тогава, когато опасната мащина е разположена далеч. Предлагат се варианти с 2,3 или 4 лъча, а височината на защитната зона може да бъде 500, 800,900 или 1200мм. Вариантът SG2-body muting е с допълнителни L или Т рамена с фотосензори и се използува при палетизатори/депалетизатори, когато по транспортната линия трябва да премине например палет. В момента на преминаването му защитните функции се изключват. Имат 2хPNP изхода.

Едно по-евтино решение е използването на бариери, състоящи се от активна част (предавател /приемник), монтирани в един корпус SG4-RB2/3/4-050/080/090/120-OO-W и огледален модул в друг корпус. Бариерите са с 2,3 или 4 лъча и височина на защитната зона от 500/800/900/1200мм. Могат да се оборудват с L или T модули с фотосензори за реализиране на временно изключване на защитните функции (Muting, Partial Muting).

Бариерните фотосензори в safety изпълнение S5/S5L(лазерен) и S300 се използват за създаване на бариери с 1 до 4 лъча и обхват съответно 8/40 и 50м.Сензорите S300 се предлагат и във вариант с подгряване на оптиката против замъгляване. Те имат обхват от 9 до 40м. Функциите на безопасност се осигуряват от контролен модул с 4 входа. 

Като принадлежности се предлагат контролни релета SE-SR2 (3хНО+1хНЗ контакт) и МЕ, с чиято помощ се реализират функциите за ръчен, автоматичен, контролиран рестарт на предпазната бариера/завеса и EDM; стойки; огледала; сигнални лампи; защитни кожуси IP69K; предпазни екрани за оптиката на бариерите и завесите.

 

 

Новини

CR x- ПОЛЯРИЗИРАН ОТРАЖАТЕЛЕН СЕНЗОР И ВИДЕОКАМЕРИ ЗА КОНТРОЛ И ИНСПЕКЦИЯ P2x ОТ DATASENSING

2023.11.04

DATASENSING предлага 3 разновидности на нов модел отражателни сензори с поляризация на светлината и червена емисия. CR 0 е с височина ...

Повече

НОВИ МОДИФИКАЦИИ НА ТЕРМОКАМЕРИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ НА OPTRIS

2023.11.04

През тази година Optris представи модификации на термокамерите Xi400 и Xi400 I. Благодарение на използването на нова генерация боломет...

Повече

20 ГОДИНИ OPTRIS

2023.09.19

От 12 до 15 септември в Берлин се проведе ежегодната среща на дистрибуторите на Оптрис. В нея разбира се участва и фирма Перун, която ...

Повече