×
Продукти

ОПТОЕЛЕКТРОННИ ЗАВЕСИ


28.08.2020

Оптоелектронните предпазни завеси намират широко приложение за обезопасяване на машини, работата с които изисква често навлизане на хора в опасната зона. Особено са подходящи за обезопасяване на преси, пробивни, отрезни и огъващи машини, палетизиращи и депалетизиращи линии, транспортни ленти и системи, манипулатори, промишлени роботи и други машини, създаващи опасни ситуации.

В сътветствие с международният стандарт IEC EN (БДС) 61496 1-2, светлинните предпазни завеси се определят като активни оптоелектронни предпазни устройства (AODP- Active Optoelectronic Protective Devices) и се класифицират в два типа-Тип 2 и Тип 4, в зависимост от конструкцията и оптичните качества. Редакция 3 на IEC EN (БДС) 61496 1-2 въвежда промени в използуването на светлинни предпазни завеси от Тип 2. Те могат да се използуват само за функциите на безопасност, максимум до ниво SIL1/PL c. Намаляването на риска, постижимо със светлинните предпазни завеси и бариаеи зависи не само от електрониката, но също така и от оптиката, способността за самодиагностика, устойчивостта на електромагнитни смущения. Тези характеристики са по-високи при устройствата от Тип 4. Все още широко се използува и стандарт БДС/EN 954-1, съгласно който устройствата се разделят на категория 2 и категория 4.

Datasensing (Datasensor+MD Micro Detectors)  S.r.l. https://www.datasensing.com е един от най-големите европейски производители на такива устройства. Завесите и бариерие се отличават с високо качество, модерна конструкция и прецизна изработка. Характерна черта на фирмената политика е непрекъснатото усъвършенствуване на съществуващите и създаване на нови модели, така, че да се отговори на все по-високите изисквания към безопасността на труда. В интернет страницата на фирмата от https://www.datalogic.com/eng/industrial-automation/safety-pc-15.html  можете да се запознаете с различните модели оптоелектронни предпазни завеси и бариери.

Оптоелектронните завеси имат по-гъста мрежа от лъчи и служат за защита срещу проникване в опасната зона на пръсти на ръцете (разрешаваща способност 14мм) и на дланите (разрешаваща способност 30мм). Поради това се използуват тогава, когато хората работят в непосредствена близост до опасната машина.

SG2-30-xxx-base са от категория 2 по БДС/EN 954-1. Имат разрешаваща способност от 30мм (за длани) , височина на защитната зона от 300 до 1800мм, работно разстояние до 19 метра и 2хPNP изхода. SG2-30 base_ext има функцията EDM( контрол на състоянието на изходните релета). Предлагат по-евтино решение за осигуряване на безопасността тогава, когато не се изисква пълно или частично изключване на защитната зона (muting/partial muting).

Завесите SG4-14(30)-xxx-base са от категория 4 по БДС/EN954-1, a SG4-14(30)-xxx-base_ext  са с функция EDM. Работното разстояние за SG4-14 е от 0,2 до 6м, а за SG4-30 от 0,2 до 19м. Имат 2хPNP изхода. Предлагат по-евтино решение за осигуряване на безопасността тогава, когато не се изисква пълно или частично изключване на защитната зона (muting/partial muting) или изключване на един или няколко лъча от светлинната решетка (blanking).

Завесите SG4-14(30)-xxx-extended са от категория 4 по БДС/EN954-1. Разрешаващата способност е 14мм (за пръсти) или 30мм (за длани), височината на защитната зона е от 300 до 1800мм. Имат 2 изхода, които могат да се конфигурират като PNP или NPN. Предлагат най-пълното решение на проблемите на безопасността с помощта на оптоелектронни предпазни завеси, в това число създаване на до 5 зони с пълно или частично изключване на защитната зона (muting/partial muting), изключване на един или няколко лъча от светлинната решетка (blanking) за преминаване на материал, каскадно свързване на няколко устройства. Програмирането на режима на работа се извършва или посредством бутоните на приемника и предавателя (BCM-Basic Configuration Mode) или посредством потребителска програма SG4 Extended GUI (ACM-Advanced Configuration Mode) и Ethernet интерфейс. Последният вариант позволява дистанционно предаване на информация за състоянието на завесата/завесите.

Завесите SG4-H са от категория 4 и са предназначени за приложения във фармацефтичната и хранителната промишленост. Корпусът със сечение 50х30 мм е изработен от неръждаема стомана AISI316L, а челната повърхност- от специално стъкло, поради което може да се мият с агресивни почистващи препарати. Разрешаващата способност е 14мм, работно разстояние от 0,2 до 6 метра, височината на защитната зона е 150, 300 или 450мм, а изходите са 2хPNP.

Завесите SG4 Fieldbus са най-новата фамилия предпазни завеси на Datalogic. Те са първите такива с напълно интегриран висококачествен комуникационен Ethernet протокол, базиран на индустриалния протокол openSafety на POWERLINK -стандартът за висококачествена Ethernet комуникация в реално време. Фамилията включва модели за защита на пръсти (14mm), длани(30mm) и тяло(2, 3 и 4 лъча).

Като принадлежности се предлагат контролни релета SE-SR2 (3хНО+1хНЗ контакт) и МЕ, с чиято помощ се реализират функциите за ръчен, автоматичен, контролиран рестарт на предпазната бариера/завеса и EDM; стойки; огледала; сигнални лампи; защитни кожуси IP69K; предпазни екрани за оптиката на бариерите и завесите.

 

 

Новини

НОВИ АВАРИЙНИ ВЪЖЕНИ ИЗКЛЮЧВАТЕЛИ ОТ steute TECNOLOGIES

2022.04.28

Steute "Extreme", поделение на steute TECHNOLOGIES GmbH &Ko KG представя нови модели на своята серия ZS 92S/SR. Към...

Повече

ЗА НОВАТА ФИРМА DATASENSING S.r.l.

2021.12.15

Имаме удоволствието да Ви информираме за стартирането на проект, състоящ се в бизнес комбинация между M.D. Micro Detectors S.p.A. (&bd...

Повече

НОВИ МОДЕЛИ БЕЗКОНТАКТНИ ИНФРАЧЕРВЕНИ ТЕРМОМЕТРИ НА OPTRIS

2021.10.09

Optris GmbH представя следните модели:μμOptris GmbH представя следните модели:Optris GmbH представя следните модели: -CSVideo 3...

Повече