×
Продукти

ТЕРМОМЕТРИ С КОМПАКТЕН КОРПУС НА ИЗМЕРВАТЕЛНАТА СОНДА И ОТДЕЛЕН ЕЛЕКТРОНЕН БЛОК


28.08.2020

Термометрите от серии Optris-CT се състоят от инфрачервен сензор (сонда) и отделен електронен блок, в който могат да се монтират различни интерфейсни модули (във вид на малки платки) - RS232, RS485/422, Ethernet, Profibus DP, CAN, USB или релеен модул с две полупроводникови релета. Към термометрите се предлагат обективи с различни оптични характеристики. Устройствата имат 2 канала. На първи канал е изходният сигнал, като се избира между 0/4-20мА/ 0-5V/0-10V, както и изход, еквивалентен на термодвойка J/ K. Вторият канал се използва за контрол на температурата на измервателната сонда. Това е алармен канал, като изходният сигнал е 0-5V/0-10V

Optris_CT е инфрачервен термометър, предназначен за общи измервания на температури от -40 до +900ºС. Спектралният диапазон е 8-14μм.

Optris-CTMT e специално разработен за измерване на температури на метали и керамични материали в пещи, загрявани с огън, т.е. термометърът може да измерва температурата на обектите през пламъка на горелката. Измервателният температурен диапазон 200-1650 Сº. Спектралният диапазон е 3,9μм.

Optris CT-G5(Glass) е инфрачервен термометър за измерване на температури в процеса на производство и обработка на стъкло, при производство на фотоволтаични клетки и други. Измервателният диапазон е от 100 дo +1660 ºС. Спектралният диапазон е 5,2μм.

Optris CT-Hot е инфрачервен сензор, предназначен за работа в среда с околна температура до 250 Сº без охлаждане на измервателната сонда, поради което тя е със специален масивен корпус. Измервателният диапазон е от -40 дo +975 ºС. Спектралният диапазон е 8-14μм.

Optris CT-P7 е инфрачервен сензор за измерване на температури на фолиа от PET, PU, PTFE, PA. Температурният диапазон е от 0 дo +500 ºС. Спектралният диапазон е 7,9μм

Optris_CT 1/2/3М са инфрачервени термометри за температури до 2200ºС, предназначени за измерване на температурите на метали при вторична обработка, оксидация на метали и керамични продукти. Спектърът на устройствата е 1μм за CT-1M, 1,6μм за CT-2M и 2,3 μм за CT-3M. 

Optris_CTRatio-1M е бързодействуващ (5ms) инфрачервен термометър с вграден лазерен маркер. Предназначен е за измерване на температурите на метали и керамични продукти в диапазона от 700 до 1800ºС. Измервателната сонда издържа на околни температури, достигащи до 250ºС. Спектърът на устройствата е 0,7-1,1 μм.

Optris_CT XL-3МH са инфрачервени термометри за температури от 100 до 1800ºСИмат специална оптична система и вградените филтри за диапазона 1,8-10,6 μм, поради което са предназначени за измерване на температури при лазерна обработка метали. Спектърът на устройството е 2,3μм.

Оptris CT-Ex е вариант във взривозащитено изпълнение-категория Еx II (1/2) G [EEx ia/ib] IIC/IIB и ATEX сертификат. Измервателният диапазон е от -40 до +900 ºС, а спектралният диапазон - 8-14μм.

Optris CT fast е инфрачервен термометър с измервателен диапазон от -50 дo +600ºС и повишено бързодействие на аналоговия изход-17ms. Спектралният диапазон е -8-14μм. Чувствителният елемент работи без охлаждане дори при околна температура от 120 ºС.

Optris-CTtrans е мобилна измервателна система за термичните качества на материалите. Състои се от сензор за измерване Оptris CT, високо-температурен инфрачервен източник, електронен модул с LCD дисплей, захранващо устройство и инструмент за настройка. Спектралният диапазон е -8-14μм

Новини

SMART-VS- нов видеосензор от DATALOGIC

2020.12.04

DATALOGIC представи своя нов интелигентен видеосензор Smart-VS. Сензорът е предназначен основно за използване в обработващи и опаковъч...

Повече

НОВ МОДЕЛ ИНФРАЧЕРВЕН БЕЗКОНТАКТЕН ТЕРМОМЕТЪР ОТ OPTRIS GmbH

2020.10.22

Optris представи новия си безконтактен инфрачервен термометър CTratio 1M, предназначен за високотемпературни измервания, достигащи до ...

Повече

УЛТРАЗВУКОВИ СЕНЗОРИ ЗА ХИГИЕННИ ПРИЛОЖЕНИЯ

2020.10.01

Microsonic GmbH представи ултразвуковите сензори от серия pms  за използване в производството на напитки, хранителната и фармацеф...

Повече