×
Продукти

ТЕРМОМЕТРИ С КОМПАКТЕН КОРПУС НА ИЗМЕРВАТЕЛНАТА СОНДА И ОТДЕЛЕН ЕЛЕКТРОНЕН БЛОК


28.08.2020

Термометрите от серии Optris-CT се състоят от инфрачервен сензор (сонда) и отделен електронен блок, в който могат да се монтират различни интерфейсни модули (във вид на малки платки) - RS232, RS485/422, Ethernet, Profibus DP, CAN, USB или релеен модул с две полупроводникови релета. Към термометрите се предлагат обективи с различни оптични характеристики. Устройствата имат 2 канала. На първи канал е изходният сигнал, като се избира между 0/4-20мА/ 0-5V/0-10V, както и изход, еквивалентен на термодвойка J/ K. Вторият канал се използва за контрол на температурата на измервателната сонда. Това е алармен канал, като изходният сигнал е 0-5V/0-10V

Optris_CT е инфрачервен термометър, предназначен за общи измервания на температури от -40 до +900ºС. Спектралният диапазон е 8-14μм.

Optris-CTMT e специално разработен за измерване на температури на метали и керамични материали в пещи, загрявани с огън, т.е. термометърът може да измерва температурата на обектите през пламъка на горелката. Измервателният температурен диапазон 200-1650 Сº. Спектралният диапазон е 3,9μм.

Optris CT-G5(Glass) е инфрачервен термометър за измерване на температури в процеса на производство и обработка на стъкло, при производство на фотоволтаични клетки и други. Измервателният диапазон е от 100 дo +1660 ºС. Спектралният диапазон е 5,2μм.

Optris CT-Hot е инфрачервен сензор, предназначен за работа в среда с околна температура до 250 Сº без охлаждане на измервателната сонда, поради което тя е със специален масивен корпус. Измервателният диапазон е от -40 дo +975 ºС. Спектралният диапазон е 8-14μм.

Optris CT-P7 е инфрачервен сензор за измерване на температури на фолиа от PET, PU, PTFE, PA. Температурният диапазон е от 0 дo +500 ºС. Спектралният диапазон е 7,9μм

Optris_CT 1/2/3М са инфрачервени термометри за температури до 2200ºС, предназначени за измерване на температурите на метали при вторична обработка, оксидация на метали и керамични продукти. Спектърът на устройствата е 1μм за CT-1M, 1,6μм за CT-2M и 2,3 μм за CT-3M. 

Optris_CTRatio-1M е бързодействуващ (5ms) инфрачервен термометър с вграден лазерен маркер. Предназначен е за измерване на температурите на метали и керамични продукти в диапазона от 700 до 1800ºС. Измервателната сонда издържа на околни температури, достигащи до 250ºС. Спектърът на устройствата е 0,7-1,1 μм.

Optris_CT XL-3МH са инфрачервени термометри за температури от 100 до 1800ºСИмат специална оптична система и вградените филтри за диапазона 1,8-10,6 μм, поради което са предназначени за измерване на температури при лазерна обработка метали. Спектърът на устройството е 2,3μм.

Оptris CT-Ex е вариант във взривозащитено изпълнение-категория Еx II (1/2) G [EEx ia/ib] IIC/IIB и ATEX сертификат. Измервателният диапазон е от -40 до +900 ºС, а спектралният диапазон - 8-14μм.

Optris CT fast е инфрачервен термометър с измервателен диапазон от -50 дo +600ºС и повишено бързодействие на аналоговия изход-17ms. Спектралният диапазон е -8-14μм. Чувствителният елемент работи без охлаждане дори при околна температура от 120 ºС.

Optris-CTtrans е мобилна измервателна система за термичните качества на материалите. Състои се от сензор за измерване Оptris CT, високо-температурен инфрачервен източник, електронен модул с LCD дисплей, захранващо устройство и инструмент за настройка. Спектралният диапазон е -8-14μм

Новини

НОВИ АВАРИЙНИ ВЪЖЕНИ ИЗКЛЮЧВАТЕЛИ ОТ steute TECNOLOGIES

2022.04.28

Steute "Extreme", поделение на steute TECHNOLOGIES GmbH &Ko KG представя нови модели на своята серия ZS 92S/SR. Към...

Повече

ЗА НОВАТА ФИРМА DATASENSING S.r.l.

2021.12.15

Имаме удоволствието да Ви информираме за стартирането на проект, състоящ се в бизнес комбинация между M.D. Micro Detectors S.p.A. (&bd...

Повече

НОВИ МОДЕЛИ БЕЗКОНТАКТНИ ИНФРАЧЕРВЕНИ ТЕРМОМЕТРИ НА OPTRIS

2021.10.09

Optris GmbH представя следните модели:μμOptris GmbH представя следните модели:Optris GmbH представя следните модели: -CSVideo 3...

Повече