"ПЕРУН" София, кв."Банишора" бл.39А
тел.02/832 49 28, факс. 02/832 00 63
GSM 0889 62 68 27, 0888 415 372,
e-mail:perun@dir.bg и py_perun@abv.bg

Безжични командни устройства


18.09.2020

Безжичните комуникации намират все по-голямо приложение в индустриалната автоматика, а електро-механичните превключващи устройства на Steute Technologies GmbH &Co.KG, използуващи тeзи технологии дават възможности за интересни решения. Предимствата са очевидни- не е необходимо прокарването на кабелни линии; инсталирането е бързо и лесно; командните устройства като педали за управление, въжените превключватели, бутони, дистанционни управления и дръжки за предпазни врати с вградена арматура могат да се преместват в процеса на работа на най-удобното место; устройствата могат да се монтират на подвижно оборудване или на трудно достъпни места-например отваряеми прозорци или подвижни покривни конструкции. Предлаганата апаратура използува се един от следните честотни диапазони 868, 915/917 или 922 KHz  или 2,4GHz. Техническата информация е представена в интернет страницата на фирмата на https://www.steute.com/en/wireless/products.html

EnOcean работи в свободния честотен диапазон от 868 MHz, а излъчваната мощност е само 10mW. При активиране се изпраща къса телеграма от 32 бита с идентификационния номер на устройството и информация за състоянието. Използуваниятпротокол и многократното повтаряне на съобщенията гарантират най-висока степен на сигурност при предаването на данни. Комуникационната скорост е 120Kbt/s. Работният обхват е от 10м. (при преминаване на радиовълните през една стоманобетонна плоча) до 300м. на открито. Характерно за превключващите устройства е, че техните предаватели не се нуждаят от акумулаторни батерии, които трябва да се подменят периодично, а използуват природни източници на енергия. Например електродинамичните генератори изработват енергия, достатъчна за предаването на информацията в момента на механичното движение при превключване, а слънчевите батерии осигуряват безотказна работа в течение на 48 часа тъмнина. Този уникален принцип на захранване е предложен и разработен от Франк Шмидт, докато от 1984 до1989 е студент в университета на КарлМарксщад (Кемниц).