"ПЕРУН" София, кв."Банишора" бл.39А
тел.02/832 49 28, факс. 02/832 00 63
GSM 0889 62 68 27, 0888 415 372,
e-mail:perun@dir.bg и py_perun@abv.bg

Сензори


30.09.2020

KEMPF GmbH&Co KG (бивша LOKE Engineering GmbH)  е германска фирма, специализирана в разработката и производството на лазерни сензори и системи за работа в тежки производствени условия в металургичната, металообработваща и добивната промишлености. Нейните продукти се използват за прецизно измерване на разстояние до обекти с температура дори до 1500 Сº, нива на течности и материали, наличие на горещи предмети в металургичната и металообработваща промишлености, за контрол на положението на кранове и подвижни елементи на производствено оборудване, за измерване на скорост на превозни средства. Лазерните сензори се отличават със здрава механична конструкция. Наличието на специални оптични филтри и алгоритми за управление, прахоуловителни камери, възможност за вграждане на нагреватели при ниски температури на околната среда и водно или въздушно охлаждане, обдухването на оптиката с въздух под налягане гарантират надеждната работа на устройствата. Сензорите се предлагат с различни комуникационни интерфейси- RS232/422/4-20мА, CANopen, Profibus, Ethernet, Bluetooth,WLAN, както и с работещи под WINDOWS програми за настройка.

В интернет страницата на фирмата KEMPF GmbH&Co KG - www.loke.de  ще намерите информация за следните сензори:

LMC-J-0040-1/2/3- лазерен сензор с обхват 0,2-35м, а със специален отражател-до 150м, с точност +/- 2мм, с фиксирана честота на измерване 50/10Hz, с най-голяма скорост на движение на обекта-до 4м/с и ускорение- до 2,5м/с², с интерфейси-RS232/RS422/ ProfiBus, 4-20mA.

EEx-LMC-X-0040-1/2 -лазерен сензор във взривозащитено изпълнение, с обхват 0,2-35м, а със специален отражател-до 150м, с точност +/- 2мм, с фиксирана честота на измерване 50/10Hz, с интерфейси RS232/RS422, 4-20mA, PTB03 ATEX1051, II 2G EEx d II c T6 , II 2D IP66 T80 0C .

LMC-J-0050-1/2..7 -лазерен сензор с обхват 0,2-40м, а със специален отражател-до 150м, с точност +/- 2мм, с фиксирана честота на измерване 50/10Hz, с най-голяма скорост на движение на обекта -до 5м/с и ускорение-до 2,5м/с2,интерфейси - RS232, RS422,RS485, PofiBus, EtherNet, Wireless LAN, Bluethooth, Can Open.

LMC-J-0050-11/12 е сензор с 3R лазер с повишена мощност и прецизни оптични филтри, специално предназначен за измерване разстояния до обекти с температура, достигаща до 1450C. Използва се и за измерване на нива на гранулирани материали и зърно в силози. 

LMC-F-0050-1 -лазерен сензор за измерване на нива в резервоари, с обхват 0,2-30м, с фиксирана честота на измерване 1-5Hz, с разрешаваща способност 0,1мм, с фланец за удобен монтаж, с интерфейси RS232/RS422, 4-20mA.

LMC-J-0060 -лазерен сензор с обхват 0,2-40м, а със специален отражател-до 500м, с разрешаваща способност-от 0,2мм/ за разстояния 40м и 1мм/за 500м, точност на измерване от +/- 2мм/ при честота на измерване до 100Hz, с интерфейси- RS232/RS422,4-20mA, RS485/PofiBus, EtherNet, Wireless LAN, Bluethooth, Can Open. Подходящ e за работа в среда с повишена запрашеност. Има вариант за измерване разстояния до повърхности с температура до 1450 градуса.

LMC-J-0150 -лазерен сензор с обхват 0,2-30м, а със специален отражател-до 270м, с разрешаваща способност-1мм, с точност на измерване от +/- 2мм/ при честота на измерване 16Hz и до +/- 50мм/ при 16КHz, с интерфейси- RS232/RS422,4-20mA, RS485/PofiBus, EtherNet, Wireless LAN, Bluethooth, Can Open.

LMC-J-0200 -лазерен сензор с обхват 0,2-35м, а със специален отражател-до 150м, с точност +/- 50мм, с честота на измерване 100Hz, с интерфейси- RS422,RS485.

LMC-J-0270 - нов модел (2019 г.) компактен лазерен сензор за разстояние. Измервателният обхват без отражател е от 0,2 до 150м за повечето естествени повърхности (до 70 м за повърхности с отражателна способност от само 10%). При използуване на отражател работното разстояние е до 270м. Точността е +/- 60 мм при честота на измерване 15KHz и десетичен формат на изходните данни. При използване на двоичен формат, честотата на измерване достига 40 KHz. Изходите са RS232 (RS422) и 4-20mA, както и 2 транзисторни алармени изхода.

LMC-J-0310-лазерен сензор за измерване на разстояния и скорост до 100м/сек- с обхват 0,5-400м, а със специален отражател-до 3000 м, с точност +/- 20мм при честота на измерване 100Hz и +/- 60мм- при честота на измерване 2000Hz, работна температура от -20 до+60 Cº, с вграден подгревател,  с интерфейси RS232, RS422, 4-20 mA, SSI, Profibus .

LMC-L-0150/300/600/1200 са лазерни доплерови сензори за измерване на дължина и скорости от 0 до 10000м/минута .